Želite oddati nepremičnino?

Bodite brez skrbi.

Lahko vam pomagamo.

Pri upravljanju vašega najemnega razmerja namesto vas opravimo večino opravil.

Brez provizije

Brez provizije oddamo vašo nepremičnino.

Priprava najemne pogodbe

Pripravimo najemno pogodbo, ki jo sestavi univ. dipl. pravnik in organiziramo podpis.

Predaja nepremičnine

Ob predaji vaše nepremičnine pripravimo podroben zapisnik in dvakrat letno preverjamo stanje vaše nepremičnine.

Redno plačevanje

V primeru neplačevanja najemnin ali obratovalnih stroškov, posredujemo pri najemniku.

Komunikacija z najemnikom

Prevzamemo celotno komunikacijo z najemnikom

Brez prekinitev

Poskrbimo, da je vaša nepremičnina stalno oddana in vam tako zagotovimo stalen donos najemnine.

Zakaj nam prepustiti upravljanje vašega najemnega razmerja?

Oddajanje nepremične vzame kar nekaj časa, lahko pa povzroči tudi obilico stresa in, če imamo smolo, tudi škodo. Za razreševanje najrazličnejših vprašanj in tudi morebitnih tehničnih težav z nepremičnino mora biti lastnik najemniku na razpolago, klic lahko pride tudi ob času, ko si to najmanj želimo. Včasih se zatakne tudi pri plačilu najemnine, najemnik neustrezno ravna z nepremičnino, nepooblaščeno poskuša prijaviti bivališče tretjih oseb ali kaj tretjega.

Verjamemo, da najemnik bolj odgovorno ravna s premoženjem, če se najemodajalec že ob podpisu z njim dogovori, da bo v najemno razmerje vključena tudi tretja oseba, torej upravitelj najemnega razmerja.

Naše podjetje prve korake stori že z iskanjem najemnika in svetovanjem pri izbiri kandidatov. Skupaj z obema pogodbenima strankama (najemnik in najemodajalec) se že ob pričetku najemnega razmerja dogovorimo, da s podpisom najemne pogodbe prevzamemo obveznost izvajanja celotne komunikacije v zvezi z najemom.. Eno izmed ključnih opravil je priprava podrobnega zapisnika o stanju nepremičnine, ki ga pripravimo ob začetku in koncu najema ter 2 krat letno ob pregledu v času najema. Med trajanjem najema prevzemamo klice (komunikacijo z najemnikom) s strani najemnika v zvezi s popravili in organiziramo popravila, obveščamo o spremembah, posredujemo pri najemniku v primeru neplačevanja najemnine in obratovalnih stroškov, itn.

Naše storitve

 • Oglaševanje nepremičnine za najem na vseh večjih spletnih portalih.
 • Vodenje potencialnih strank na oglede stanovanja.
 • Obveščanje naročnika o potencialnih najemnikih.
 • Priprava najemne pogodbe s strani univ.dipl.pravnika, po želji organiziramo tudi pripravo najemne pogodbe s strani notarja ali odvetnika.
 • Priprava podrobnega primopredajnega zapisnika, ki vključuje tudi slikovni material.
 • Ureditev primopredaje stanovanja na novega najemnika.
 • Komunikacija z najemnikom/pošiljanje dopisov s strani univ.dipl.pravnika v primeru neplačila najemnine in tekočih stroškov.
 • Komunikacija z najemnikom / pošiljanje opominov najemniku v primeru kršitve najemne pogodbe skladno s 103.členom SZ-1.
 • V primeru, da najemnik ne dviguje pošte, organiziramo vročanja dopisov najemniku (s pomočjo detektiva).
 • Komunikacija z najemnikom in organiziranje popravila oz. odpravo nepravilnosti, ki so se zgodile v stanovanju ali opremi dolžan pa jih je odpraviti naročnik. Popravila oz. odpravo nepravilnosti organiziramo po predhodnem dogovoru z naročnikom in njegovo pritrditvijo.
 • Organiziramo prevoz/odvoz pohištva oz. gospodinjskih aparatov.
 • Komunikacija z najemnikom, po njegovi želji organiziranje popravila oz. odpravo nepravilnosti v stanovanju ali opremi, ki so nastale po najemnikovi krivdi oz, so vključena v tekoča popravila. Obveščanje naročnika o vseh dejavnostih.
 • Organiziramo čiščenje stanovanja in manjših adaptacijskih del po koncu najemnega razmerja, po predhodnem dogovoru z naročnikom.
 • Obveščati naročnika in najemnika o poteku najemnega razmerja, ter pri najemniku in naročniku preveriti ali še obstaja interes za najemno razmerje. Če je interes obojestranski priskrbimo novo najemno pogodbo in organiziramo podpis le te.
 • Preveritev pravilne uporabe stanovanja 2x letno, skladno s 94.členom SZ-1 ter o tem pripraviti poročilo in ga posredovati naročniku.
 • Priprava zahtevka za preklic začasnega prebivališča najemnika.
 • Priprava vloge za postopek odjave stalnega prebivališča.
 • Priprava vloge za preverjanje prijavljenih oseb v stanovanju.
 • Priprava vloge za odmero dohodnine od dohodka iz oddaje premoženja v najem.
 • Oddajanje nepremičnin brez skrbi

  Bodite brez skrbi in nas pokličite že danes 070-226-536

  Cenik

  Cena upravljanja najemnega razmerja znaša mesečno med 17€ in 25€ , določi pa se glede na velikost in starost vaše nepremičnine.

  BREZPLAČNO posredujemo pri oddaji vaše nepremičnine. (imamo opravljeno licenco za posredovanje nepremičnin).

  ŽE IMATE NAJEMNIKA, brez skrbi, z upravljanjem najemnega razmerja lahko pričnemo tudi v že obstoječem najemnem razmerju.

  info@oddam-brezskrbi.si

  070-226-536